ارتباط و موانع آن(موانع ارتباط موثر)

ارتباط و موانع آن(موانع ارتباط موثر)
 ارتباط همه ما به نوعی می دانیم که مهارت های ارتباطی یعنی مهارت هایی که موجب بهتر شدن ارتباط با دیگران یا برقراری یک ارتباط موثر با دیگران می شود. اما بسیاری از ما نمی دا...
بیشتر بخوانید

گوش دادن موثر و فعال به روش انعکاس خلاصه شده

گوش دادن موثر و فعال به روش انعکاس خلاصه شده
گوش دادن موثر و روش انعکاس خلاصه شده در دو مقاله قبلی گوش دادن  موثر در مورد گوش دادن فعال و موثر به روش انعکاسی   و  مهارت گوش دادن چیست و چرا باید آن را یاد بگیریم؟ صحب...
بیشتر بخوانید

گوش دادن فعال و موثر به روش انعکاسی

گوش دادن فعال و موثر به روش انعکاسی
همان گونه که در مقاله قبلی(مهارت گوش دادن چیست و چرا باید آن را یاد بگیریم؟) عنوان شد این مقاله در مورد مهارت سوم گوش دادن فعال و موثر است، یعنی گوش دادن به روش انعکاسی ....
بیشتر بخوانید

مهارت گوش دادن چیست و چرا باید آن را یاد بگیریم؟

مهارت گوش دادن چیست و چرا باید آن را یاد بگیریم؟
 مهارت گوش دادن چیزی فراتر از شنیدن اولین سوالی که مطرح می شود این است که اصلا چرا باید مهارت گوش دادن یک مهارت باشد؟ در پاسخ باید گفت که ما دردنیایی زندگی می کنیم که روا...
بیشتر بخوانید

اصول سخنرانی-۲(اصولی که برای یک سخنرانی حرفه ای نیاز دارید)

اصول سخنرانی-۲(اصولی که برای یک سخنرانی حرفه ای نیاز دارید)
اصول سخنرانی حرفه ای… درمقاله قبلی به دو مورد از اصول یک سخنرانی حرفه ای پرداختیم. اصل اول دوگوش و یک زبان و اصل دوم صدای شفاف و بلند. دراین مقاله به دو مورد دیگر م...
بیشتر بخوانید