اصول سخنرانی-۱( اصولی که برای یک سخنرانی حرفه ای نیاز دارید)

اصول سخنرانی-۱( اصولی که برای یک سخنرانی حرفه ای نیاز دارید)

سخنرانی چیست؟ ارتباطی ا ست که یک فرد در صدد انتقال یک پیام به فرد یا افراد دیگر است. در مجموعه مقالات اصول سخنرانی به این موضوع می پردازیم که چه مهارت هایی را برای یک سخنرانی لازم داریم و چه تمریناتی را باید به کارببریم تا بتوانیم مطالب خود را به صورت اثر بخش ...
بیشتر بخوانید
نوجوان سالم (هفتمین-آخرین- عادت نوجوان سالم ایرانی بازسازی خویشتن  )

نوجوان سالم (هفتمین-آخرین- عادت نوجوان سالم ایرانی بازسازی خویشتن )

به آخرین مقاله از سری مقالات نوجوان سالم رسیدیم. درمقالات قبلی به عادت های مسئولیت پذیری، تصمیم گیری درست، اولویت بندی درزندگی، تفکر برنده-برنده، شنونده فعال بودن و همکاری پرداختم. در این مقاله به مهم ترین عادت می پردازم، باز سازی خود با تعادل درابعاد جسمی،ذهنی،معنوی و عاطفی-اجتماعی.  باز سازی خود یک نو...
بیشتر بخوانید
نوجوان سالم (ششمین عادت نوجوان سالم ایرانی)

نوجوان سالم (ششمین عادت نوجوان سالم ایرانی)

درمقالات قبلی به ۵عادت  یک نوجوان سالم ایرانی اشاره شد. دراین مقاله به ششمین عادت  می پردازم. عادت ششم ، همکاری کردن است. نوجوان سالم و توجه به نظرات دیگران نوجوان سالم به همکاری اعتقاد دارد. او می داند که همکاری یکی از شرایط اساسی کارگروهی  است. در همکاری باید به نظرات دیگران توجه کند. هر نظری ...
بیشتر بخوانید
نوجوان سالم(پنجمین عادت نوجوان سالم ایرانی)

نوجوان سالم(پنجمین عادت نوجوان سالم ایرانی)

درمقالات قبلی چهار عادت نوجوان سالم ایرانی را بررسی کردم. در این مقاله به عادت پنجم می پردازم . پنجمین عادت، شنونده فعال بودن،  است. لطفا شنونده باشید نه گوش کننده درهمین ابتدا لازم است که فرق بین شنونده و گوش دهنده را بیان کنم. شنونده کسی است که گوش دادن هایش از روی اختیار ...
بیشتر بخوانید
نوجوان سالم(چهارمین عادت نوجوان سالم ایرانی-تساوی برنده/ برنده)

نوجوان سالم(چهارمین عادت نوجوان سالم ایرانی-تساوی برنده/ برنده)

به چهارمین مقاله نوجوان سالم ایرانی رسیدیم. درمقالات قبلی به سه ویژگی نوجوان سالم ایرانی یعنی مسئولیت پذیری، بررسی کلیات وجزئیات هرتصمیمی و اولویت بندی کردن کارها پرداختم . در این مقاله به تساوی برنده-برنده می پردازم. تساوی برنده-برنده یعنی به گونه ای با دیگران ارتباط برقرار کنیم که هر دوطرف سود ببریم....
بیشتر بخوانید
نوجوان سالم (سومین عادت نوجوان سالم ایرانی)

نوجوان سالم (سومین عادت نوجوان سالم ایرانی)

درمقالات قبلی به بررسی عادت های مسئولیت پذیری و بررسی نتیجه کار پرداختم. اما سومین عادت یک نوجوان سالم، اولویت بندی کردن کارهاست. در ادامه به چرایی و چگونگی اولویت ها در زندگی یک نوجوان سالم می پردازم. نوجوان سالم و اولویت ها نوجوان سالم می داند که اولا هدفش چیست و ثانیا برای رسیدن به ...
بیشتر بخوانید
نوجوان سالم(دومین عادت نوجوان سالم ایرانی)

نوجوان سالم(دومین عادت نوجوان سالم ایرانی)

درمقاله قبلی اولین عادت نوجوان سالم ایرانی را بررسی کردم. این عادت همان مسئولیت پذیری بود. دراین مقاله دومین عادت نوجوان سالم ایرانی را بیان می کنم یعنی بررسی کلیات و جزئیات هر تصمیمی . نوجوان سالم اول وآخرهر کاری را بررسی می کند این کاری است که معمولا در هر تصمیمی انجام می دهیم. بنابراین ...
بیشتر بخوانید