دوره آموزشی نوجوان موفق

نوجوان موفق

نوجوان موفق از حرف تا عمل

برای اولین بار در استان قزوین دوره آموزشی برای نوجوانان عزیز در نظر گرفته ایم

راستش وقتی خودمون نوجون بودیم ازین دوره ها نداشتیم و کسی هم نبود که به ما بگه چه مهارت هایی مورد نیاز هست

در این دوره چه مطالبی گفته می شود؟

اگر شما  پدر یا مادر باشید باید خدمتتون عرض کننم که در این دوره قصد نداریم نوجوان شما همه مهارت های مورد نیاز را یاد بگیرد و اصولا چنین کاری اصلا امکان پذیر نیست. در این دوره فقط تعدای از مهارت های مورد نیاز مثل ارتباط موثر، رفع کمرویی، خلاقیت، مهارت های مهم زندگی و … آموزش داده می شود.

 آیا این مهارت ها واقعا ضروری است؟

برطبق تجربه و البته طبق تحقیقات انجام شده در دنیا علت موفقیت تا ۸۵در صد به ارتباط موثرو نحوه ارائه هنر فرد بسنگی دارد. ما در دنیایی زندگی می کنیم که به سرعت در حال تغییر هستم و اگر یاد نگیریم که خلاق باشیم احتمالا نمی توانیم در عرصه رقابت باقی بمانیم. (نگاهی به دوروبرتان بیندازید تا علت برخی تغییر شغل ها را ببینید)