فن بیان چیست؟

فن بیان چیست؟

مهارت های خوب حرف زدن  با افراد که باعث  روابط مناسب با  آن ها می شودرا فن بیان می گوییم.

فن بیان قوی چیست؟

اولا باید بگویم که فن بیان قوی صرفا به معنی داشتن مهارت حرف زدن در حرفه هایی چو ن گویندگی ،مجری گری، معلمی  و بازیگری نیست بلکه مهارت هایی است که عموم افراد به آن نیاز دارند تا به وسیله آن در روابطشان چه درمحیط کارو چه در  خانواده موفق ترعمل کنند. فن بیان قوی یعنی مهارت هایی که به وسیله آن جذب حد اکثری و دفع حد اقلی را داشته باشیم. به نقل ازسایت  بهرامپور فن بیان قوی یعنی به گونه ای صحبت کنیم که دیگران همان چیزی را از صحبت های ما برداشت کنند که منظور ماست.

 

چه کاربرد هایی دارد؟

مطمئنا برای همه ما موقعیت هایی اتفاق افتاده است که اگر کمی فن بیان مان بهتر بود آن اتفاق به گونه بهتری رقم می خورد و شاید سرنوشتمان به کلی عوض می شد.

برای مثال معلمی را در نظر بگیرید که با بی نظمی دانش آموزان خود در یک کلاس روبروست . او می تواند چند راهکار را انتخاب کند. یکی اینکه سعی کند با یک دید منفی و تنبیهی که نتیجه آن بد صحبت کردن با آن دانش آموزان است با آن کلاس برخورد کند(که بارها شاهدآن بوده ام)که البته تا مدتی جواب می دهد ولی بعد از آن دوباره همان آش و همان کاسه.یا می تواند با پرسش از همکاران دیگر و مدیر مدرسه و یک دید مثبت که البته نتیجه آن کلام اثر بخش تری نسبت به روش قبلی است با آن ها برخورد کند.نتیجه این دو برخورد کاملا متفاوت است. یا پدر و مادری را در نظر بگیرید که تمام هم و غم آن ها سرنوشت فرزند ۱۵ ساله آن هاست  ومدام مراقب او هستند و با گفتن عباراتی مثل تو بایداین کارراانجام بدهی یا این کار را انجام ندهی که البته تمام قصدشان دلسوزی است فرزند را از خانه گریزان می کنند .اگر این پدر و مادر مهارت های کلامی این نوع صحبت را می دانستند چقدر در روابط خانوادگیشان تفاوت ایجاد می کرد.یا کارمندی را درنظر بگیرید که بسیار موظف و منظم کار می کند ولی در انتقال پیام و گزارش خود به مافوقش موفق نیست و همکاران ومافوق او دقیقا بر عکس آن چه آن کارمند انتظار داردبرداشت می کنند.نتیجه این رفتار بدبینی همه  نسبت به اوست. همان گونه که متوجه شدیددر همه موارد فوق داشتن فن بیان قوی به ما کمک می کند که چگونه با افراد سخن بگوییم که اولا منظور مورد نظر را برسانیم و ثانیا نتیجه صحبت  ما یک نتیجه برد-برد شود وهردو طرف سود کنند.

 

چه کارکنیم بیانمان خوب شود؟

یکی ازراه ها این است که مهارت های ارتباطی را یاد بگیریم.(مانند اعتماد به نفس ،استفاده از کلمات مناسب، طرز برخورد با دیگران ، استفاده از زبان بدن مناسب،صریح و روشن صحبت کردن و …).خوشبختانه کتاب ها ، مجلات و سایت های مختلفی در این زمینه فعالیت می کنند .می توانیم با مراجعه به آن ها این مهارت ها را خوب یاد بگیریم .(به عنوان نمونه کتاب آیین دوست یابی و تاثیرگذاری بر افراد نوشته دیل کارنگی—سایت آموزش مهارت های ارتباطی آقای بهرامپور -سایت ارتباط ناب دکتر فتاحی ازمنابع خوب د ر این زمینه هستند.)

راه دیگر شرکت در سمینار های مهارت های ارتباطی است.(مانند ارتباط موفق، تیپ شناسی شخصیت و….).معمولا شرکت در یک سمینارخوب تا اندازه ای مارا متحول می کند.لازم است بعد از شرکت درآن سمینار خودرا مقید به انجام آن چه از سمینار یاد گرفتیم بکنیم.

اما  بعد از انجام این کارها نوبت می رسد کمی بیشتر روی بیانمان کارکنیم و هر چیزی را به زبان نیاوریم.اگر مهارت های ارتباطی را خوب یاد گرفته باشیم معمولا قسمت عظیم کارانجام شده است . در این قسمت مهارت های فن بیان به دوبخش کلامی و غیرکلامی تقسیم می شود .کلامی شامل گفتار صحیح و متناسب با شخصیت طرف مقابل است .به بیان ساده زبان و گفتار خودمان را تحت کنترل در می آوریم که این نیز می تواند به بخش های مختلف دیگری مثل روابط کاری، روابط عاشقانه و ….تقسیم شود و هر کدام سمت وسوی خود را دارد.

امارفتار های غیر کلامی که مهم تر از رفتارهای کلامی هستند می توانند شامل نوع پوشش، حرکات دست، پا و چهره ما هنگام صحبت باشند که البته اهمیت این موضوع را همه می دانیم. به عنوان نمونه اگر با فردی مواجه شویم اولین چیزی که به آن برمی خوریم ظاهر و چهره آن فرد است که اصلا درآن خبری از کلام نیست و این اهمیت غیر کلامی بودن را نشان می دهد.پس بهتر است به این قسمت توجه بیشتری کنیم . اما یک تمرین….

همیشه قبل از برخورد با دیگران ، رفتار خود را مقابل آینه تمرین کنید ،به حالات چهره، دست ، نوع کلام و خلاصه به همه آن چه دریک گفت و گو مهم است توجه کنید و اشکالات خود را بیابید .آینه دوست صادقی است و همه چیز را به شما می گوید. بهتراست همین الان امتحان کنید تا تاثیر آن را ببینید.