خلاصه کتاب هنر شفاف اندیشیدن(نوشته رولف دوبلی)

 

کتاب هنر شفاف اندیشیدن نوشته رولف دوبلی و ترجمه عادل فردوسی پور، بهزاد توکلی و علی شهروز است. در این کتاب به اشتباهات رایج زیادی اشاره شده است که ممکن است در حین تصمیم گیری هایمان اتفاق بیفتد.

هنر سفاف اندیشیدن

ناشر این کتاب نشر چشمه است . همچنین این کتاب به چاپ بیست و هفتم نیز رسیده است. در ادامه خلاصه ی کتاب را برایتان آورده ام.

 

 1. تمام آن چه ما بدان نیازمندیم پرهیز از بی خردی است

 • خطای بقا یعنی افرا د دایما احتمال موفقیت خود را زیاد از حد تخمین بزنند.

 1. قبل ازاین که کاری را شروع کنی به آینه نگاه کن و درباره چیزی که می بینی صادق باش.

 2. کمی بد بینی به کاراضافه کن. اگر فکر می کنی الگویی را کشف کرده ای اول فرض کن کاملا اتفاقی بوده.

 3. تایید اجتماعی تاکیددارد که افراد وقتی مثل بقیه عمل می کنند که احساس می کنند رفتارشان درست است.

 4. برای تصمیم گیری منطقی باید هزینه هایی را که تا امروز کرده ای فراموش کنی. فقط ارزیابی ات ازهزینه ها وسود های آینده مهم است.

 5. مردم وقتی مقروض هستند بسیار معذب اند.

 6. مراقب موارد استثنا باش.

 7. برای مبارزه با خطای تایید باورهایت را بنویس وشواهد متناقض را پیدا کن وعقاید قدیمی ات را دور بریز.

 8. هروقت خواستی تصمیم بگیری فکر کن چه مراجعی بر ا ستدلال هایت اثر دارند. تمام تلاشت رابکن که دربرابرش مقاومت کنی .

 • با بمباران تبلیغاتی که سوپرمدل ها در آن نقش آفرینی می کنند حالا افراد زیبا را فقط تا حدودی جذاب می بینیم.

 • به خاطر خطای در دسترس بودن است که مما درک صحیحی از خطرات در ذهن داریم.

 • اهداف ما مشخص و قابل بررسی اند. بیش از این که دنبال بهشت باشی به اهدافت نگاه کن.

 • مشکل اصلی داستان ها: یک احساس نادرست از درک کردن به ما می دهند و باعث می شوند ریسک بزرگتری کنیم.

۱۴و۱۵٫ متخصصان  بیش ازعامه مردم در معرض بیش اعتمادی هستند.

۱۶٫همیشه مراقب دانش شوفر باش.

 1. برچیزهایی مهمی که واقعا رویشان اثر داری تمرکز کن.

۱۸٫نرخ هایی ساعتی را فراموش کن و همیشه برای هزینه ثابت از قبل مذاکره کن.

 1. به دنبال بازگشت به میانگین باش.

۲۰٫هرگز یک تصمیم را صرفا بر اساس نتیجه اش ارزیابی نکن.

 1. انتخاب های بیشتر منجر به تصمیم گیری های ضعیف ترمی شود.

۲۲٫از دیگران تعریف کنید.

۲۳٫به چیزی خیلی وابسته نباش.

۲۴و۲۵٫اگر رهبری یک گروه را گرفتی یک نفر را به عنوان مخالف منصوب کن شاید مهم ترین عضو باشد.

 1. نادیده گرفتن احتمالات منجر به خطاهیی درتصمیم گیری می شود.

۲۷٫کمیاب با ارزش است.

۲۸و.۲۹و۳۰و۳۱٫مراقب استدلال استقرایی باشید.

۳۲٫بدبختی بزرگتر از خوشبختی به نظرمیرسد.

 1. وقتی مردم کاری را باهم انجام میدهند عملکردهای فردی کاهش می یابد.

۳۴٫مهار اشتیاق در حراجی فرامو ش نشود.

۳۵و۳۶و۳۷٫مواظب علت و معلول نادرست باش.

۳۸٫مواظب اثر هاله ای باش.

 1. مسیر های جای گزین برای ریسک در ن ظر بگیر.

۴۰٫هنگام مواجهه با پیش بینی منتقد باش.

۴۱٫مواظب خطای همزمانی باشید.

۴۲٫مهم نیست که چه می گگویی مهم این است که چگگونه می گویی.

 1. همیشه اقدام خوب نیست.

۴۴٫و۴۵٫موفقیت ر ا به خود و شکست را به عوامل بیرونی نسبت می دهیم.

۴۶٫وقت آزاد به خود اختصاص دهید.

 1. از موجودیت خودت تعجب نکن.

 2. یک تجربه غلط همه جا غلط نیست.

۴۹٫اگر هممه چیز خیلی خوب شد نگران باش.

۵۰٫کاهش اغراق آمیز یعنی ما مجذوب لذت بردن از لحظه شویم.

۵۱و۵۲٫وقتی رفتارت را توجیه می کنی با یک حس بردباری و سودمندی مواجهی.

۵۳٫بهتر تصمیم بگیر و کمتر تصمیم بگییر.

۵۴٫ما نمی توانیم به ارتباط احساسی خود با برخی از مسایل بی توجه باشیم.

 1. آینده همین جاست آینده کاملا مساوی توزیع نشده است.

۵۶٫پاداش های مادی می توانند انگیز هرا نابود کنند.

 1. اگر چیز ی برا ی گفتن نداری چیزی نگو.

۵۸و۵۹٫دشمنت را با انبوه اطلاعات از بین ببر.

 

هنر شفاف اندیشیدن

 1. مواظب قانون اعداد کوچک باشید.

 2. انتظارات به خودی خود ملموس نیستند اما اثر شان واقعی است.

۶۲و۶۳٫ با ساده ترین سوال های منطقی هم نقادانه برخورد کن.

۶۴و۶۵و۶۶٫ لبخند بزن آینده تو به آن بستگی دارد.

 1. سخت گیر ترین منتقد خودت باش.

 2. استراتژی زندگیت را مثل استراتژی یک شرکت بنویس.

۶۹٫خودت را با پیش بینی آینده به درد سر مینداز .

۷۰٫مواظب تبلیغات باش.

۷۱٫چشم هایت را روی گزینه های بهتر باز کن.

۷۲٫افرادی را استخدام کن که ا زخودت بهترند.

 1. مغز به صفت های که اول لیست بیایند بیشتر توجه می کند.

۷۴٫ما شیفتته نظرات خودمان هستیم.

۷۵٫پس اندازت را سرمایه گذاری کن.

۷۶٫وقتی در  زمینه ای به مهارت بالایی می رسی انتقال آن به زمینه ای دیگر کار مشکلی است.

 1. فکر نکن کساینی که طرز فکر متفاوتی دارند احمقند.

 2. می توان با اطمینان تصور کرد نیمی از چیزهایی که به خاطر داری اشتباهند.

 3. ما می توانیم بدون ارتباط خانوادگی با دیگران هم عقیده باشیم.

۸۰٫ریسک یعنی معلوم بودن احتمال و عدم قطعیت یعنی نا معلوم بودن احتمال. باید  یاد بگیری که عدم قطعیت را تحمل کنی.

هنر شفاف اندیشیدن

 1. ما تمایل به شرایط پیش فرض داریم.

 2. آخرین فرصت ها ما را به تشویش می اندازند.

۸۳٫ما همیشه استثناهای نا مطلوب را به خاطر می آوریم.

 1. پول برهنه نیست لباسی از احساسات برتن دارد.

۸۵٫برخودت غلبه کن. اهمال کردن غیر منطقی است.

۸۶٫حسادت احمقانه ترین احساسات اشت.

۸۷٫رمان ها را به آمار و ارقام ترجیح می دهیم.

۸۸٫ما درحقیقت فقط آن چه را بر آن تمرکز کرده ایم می بینیم.

۸۹٫مراقب حرف مفت باش.

۹۰٫مواظب فکر بیش از حد باش.

۹۱٫مسیولیت زیاد خطا را زیا د می کند.

 1. کسی که چکش دارد فقط میخ را می بیند.

۹۳٫کا ر های بزرگ تاز مانی ذهن ما را می سایند که ایده شفافی درنحوه برخورد با آن ها بیابیم.

۹۴٫خود قایق مهم تراز پاروزدن است.

 1. ما تاکید بیشتری بر آن چه هست می کنیم تا آن چه که وجود ندارد.

 2. مدام اهداف اولیه را یاد آوری کن.

 3. برای یک خطا یک علت واحد وجودندارد.

۹۸٫دیوانه ها ی سرعت راننده های مطمینی می شوند.

۹۹٫اخبار را کنار بگذارید.

تمام خطا ها را کنار بزن شفاف اندیشی ظاهر می شود.

اگر این مطلب برای شما مفید بود می توانید آِن را با دوستانتان به اشتراک بگذارید

درباره نویسنده

من علی مشایخ مدرس فن بیان و مهارت های ارتباطی قصد دارم در این وبسایت مطالب کاربردی در این حوزه را با شما به اشتراک بگذارم.

مطالب مرتبط

3 نظر

 1. احمد رضا فاضلی

  با سلام و احترام
  با تشکر از خلاصه خوبی که در مورد این کتاب نوشتید

  اگر مطالب کمتر بودند و بیشتر توضیح می دادید خوب میشد و مابقی مطالب را در مقاله ای دیگر می نوشتید
  با تشکر

  پاسخ

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *